Ympäristöpolitiikkamme

Toimimme mahdollisimman ympäristöystävällisesti yrityksemme taloudelliset edellytykset huomioon ottaen

Puuha Group Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan sitä koskevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä. Hyödynnämme raaka-aineet tuotannossamme tehokkaasti. Tuotantotekniikkamme ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Kiinnitämme kaikessa toiminnassamme huomiota jätteen määrän vähentämiseen. Lajittelemme jätteet mahdollisimman tarkasti, jotta niiden jatkokäsittely ja –käyttö olisi tehokasta ja ympäristöystävällistä. Toimitilojen sisäinen ja ulkoinen siisteys ovat tärkeä osa ympäristöstä huolehtivaa toimintaamme. Alihankkijoita valitessamme arvostamme läheisyyttä (lähialueet ja kotimaa) ja ympäristöasioiden huomioon ottamista. 

  • Sitoudumme noudattamaan toimintaa koskevia sitovia velvoitteita, lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä
  • Sitoudumme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen
  • Sitoudumme vähentämään jätteen määrää ja lajittelemme jätteet mahdollisimman tarkasti, jotta niiden jatkokäsittely ja -käyttö olisi tehokasta
  • Toimitilojen sisäinen ja ulkoinen siisteys ovat tärkeä osa ympäristöstä huolehtivaa toimintaamme
  • Sitoudumme vähentämään toiminnastamme koituvia päästöjä
  • Sitoudumme käyttäämään ensisijaisesti kierrätettäviä materiaaleja
  • Valmistamamme tuotteet on suunniteltu siten, että kuluvat osat ovat korjattavissa tai vaihdettavissa ja kaikkiin valmistamiimme tuotteisiin on saatavissa varaosia

Noudatamme toiminnassamme ISO 14001 ympäristöjärjestelmää ja ISO 9001 laadunhallintajärjestelmää. Järjestelmä kattaa myynnin, oston, tuotannon, suunnittelun, markkinoinnin sekä hallinnon. 

Yhteistyössä

Sivukartta