Ympäristöpolitiikkamme

Toimimme mahdollisimman ympäristöystävällisesti yrityksemme taloudelliset edellytykset huomioon ottaen

Puuha Group Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan sitä koskevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä. Hyödynnämme raaka-aineet tuotannossamme tehokkaasti. Tuotantotekniikkamme ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Kiinnitämme kaikessa toiminnassamme huomiota jätteen määrän vähentämiseen. Lajittelemme jätteet mahdollisimman tarkasti, jotta niiden jatkokäsittely ja –käyttö olisi tehokasta ja ympäristöystävällistä. Toimitilojen sisäinen ja ulkoinen siisteys ovat tärkeä osa ympäristöstä huolehtivaa toimintaamme. Alihankkijoita valitessamme arvostamme läheisyyttä (lähialueet ja kotimaa) ja ympäristöasioitten huomioon ottamista. Koulutamme ja kannustamme koko henkilökuntaa kantamaan oman osansa Puuha Groupin ympäristöpolitiikan toteutumisesta.

Ympäristöteesimme

Tuotteemme

  • Valmistettavat tuotteet on suunniteltu niin, että kuluvat osat ovat korjattavissa tai vaihdettavissa. Kaikkiin valmistamiimme tuotteisiin on saatavissa varaosia.
  • Valmistettavilla tuotteilla on mahdollisimman korkea kotimaisuusaste.
  • Tuotteiden materiaalit ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Toimintamme

  • Hankimme raaka-aineet ja muut materiaalit ensisijaisesti kotimaasta suosien lähialueen alihankkijoita.
  • Minimoimme kaikessa toiminnassa syntyvän jätteen määrää. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
  • Valitsemme paperituotteet, maalit, liimat, puhdistusaineet, jne. aina ympäristöystävällisyyden perusteella.
  • Toimimme energiataloudellisesti.
  • Toiminnastamme aiheutuu vain vähäisiä ympäristöpäästöjä.
  • Panostamme jatkuvaan parantamiseen.

Yhteistyössä

Sivukartta