0
Tarjouskori
Korissa ei ole yhtään tuotetta
Jatka selailua

Luonnonmaan perhetalo

Kohde

Luonnonmaan perhetalo, Naantali

Laajuus

9000m2

Aikataulu

7/2023

Puuhan rooli

Leikkivälineiden toimitus

MONIPUOLINEN ERI-IKÄISET LAPSET SEKÄ YMPÄRISTÖN HUOMIOONOTTAVA PIHA PALVELEE KOKO LÄHISEUTUA.

Suuri eri-ikäisiä lapsia palveleva piha oli haastava kokonaisuus, mutta lopputulos tuo ulkoilun iloa ja hyvinvointia koko lähiseudulle. Robinia-puiset hillityn väriset leikkivälineet ovat hieno esimerkki luontoon ja maisemaan sopivista pihavälineistä. Tarkoin suunnitellut luonnon kasvillisuutta mukailevat viheralueet lisäävät paitsi viihtyisyyttä tukevat myös pihan toiminnallisuutta ja ovat osa rakenteellisia elementtejä.

Naantalin Luonnonmaalle valmistui vuonna 2023 perhetalo, joka kokoaa lapsiperheiden palvelut saman katon alle. Luonnonmaan perhetalossa varhaiskasvatus, perusopetus, esiopetus sekä muut lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät tahot toimivat ja työskentelevät yhdessä.

Perhetalon arkkitehtina toimi Ark’Aboa Oy:n Ilkka Soini ja pihasuunnitelman on tehnyt Entti Oy:n Maiju Tynjälä. Puuha osallistui pihan toteutukseen leikkivälineasiantuntijan ja -toimittajan roolissa. Puuhan myyntijohtaja Christina Torro kertoi erilaisista mahdollisuuksista ja avusti välinevalinnoissa.

"Välineistön valinnassa oli erityisen tärkeää, että ne palvelevat eri-ikäisiä käyttäjiä vauvoista teineihin. Lisäksi piti huomioida pihan iltakäyttäjät", Torro kertoo. Välinevalinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota kaikenikäisten pihankäyttäjien hyvin erilaisiin tarpeisiin sekä tietenkin turvallisuuteen. Alueelle haluttiin robinia-puisia tuotteita, jotta yleisilme säilyy luonnonmukaisena ja värimaailma hillittynä. "Naantalin aurinkoa" pihaan tuo keltainen turva-alusta, ja lisäksi turva-alueilla käytettiin turvahaketta.

"Vaikka pihan alueet on jaettu ikäluokittain päiväkodin ja koulun alueiksi, siitä on suunniteltu yhtenäinen - samat materiaalit ja muotokieli toistuvat läpi pihan", Tynjälä lisää.

Rakennettu piha-alue on kooltaan yhteensä n. 9000 m2, sisältäen huoltopihan, kulkuväyliä ja lasten leikki- ja oleskelupiha-alueet. Osa pihasta jätettiin luonnontilaiseksi.

"Omalta kannaltani piha-alueen erityispiirteenä olivat isot korkeuserot ja sitä kautta liittymiset eri lattiatasoille. Korkeuserot tuli huomioida myös pihojen rakenteissa. Perhetalon tontti on kadun päässä, joten kaikki liikenne tulee pään kautta tontille", alueen arkkitehtina toiminut Soini kertoo. Pihalla oli lisäksi iso vanha, asemakaavassa suojeltu haapa, joka vaikutti moneen asiaan.

Perhetalon piha-alueella on myös paljon kasvillisuutta ja viheralueiden suunnittelulla kokonaisuuden kannalta oli suuri merkitys. Tontin hulevedet huomioitiin ohjaamalla ne painanteeseen, jonka pihasuunnittelija muotoili.

"Perhetalon pihan ja sen suunnittelun erityispiirteenä oli se, että istutuksissa tuli kaavamääräysten mukaan käyttää vain luonnostaan Luonnonmaalla esiintyviä kasvilajeja. Istutussuunnitelmassa on siksi käytetty paljon luonnonperennoja ja kotikatajan erikoismuotoja. Katto- ja hulevedet ohjataan isolle viivytysalueelle, jossa on käytetty erikokoisia luonnonkiviä. Se toimii myös näyttävänä maisemallisena elementtinä", pihasuunnittelija Tynjälä kuvailee.

Perhetalon pihalla ulkoilevat lapset ovat tyytyväisiä puisiin leikkivälineisiin ja laajaan välinevalikoimaan. Leikkivälineet eivät lasten mielestä ole myöskään liian monimutkaisia. Koulun rehtorin Miia Syrjämäen mukaan koulun piha monimuotoisine olosuhteineen toimi myös esimerkkinä liikuttavasta koulun pihasta Lisää liikettä -seminaarissa.

Sivukartta