0
Tarjouskori
Korissa ei ole yhtään tuotetta
Jatka selailua

Ympäristö­vastuullisuus

Puuha on täysin kotimainen yritys ja meillä on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Kotimaisuus tuo merkittävän edun ympäristövastuulliseen toimintaan etenkin autenttisuuden todentamisessa ja kuljetusetäisyyksissä. Materiaali- ja komponenttitoimittajamme sekä muut yhteistyökumppanimme ovat myös pääosin kotimaisia yrityksiä. Näin kuljetusetäisyydet ovat lyhyitä tuotannon kaikissa vaiheissa ja ympäristön kuormitus vähenee. Puumateriaalitoimittajamme käyttävät vain PEFC-sertifioitua puuta, mikä takaa kestävän kehityksen mukaisen ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittavan puun käytön.

Tuotantomme on erittäin resurssitehokasta ja hävikkimateriaalia syntyy vähän. Tuotevalikoimamme modulaarinen rakenne nopeuttaa tuotantoprosessia ja pienentää varastoinnin tarvetta. Omalla suunnittelullamme voimme vaikuttaa nopeasti ja konkreettisesti tuotteidemme ekologisuuteen sekä materiaalivalintoihin. Käyttämämme materiaalit ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä, ja kartoitamme myös uusia vaihtoehtoja. Kaikki tuotantoprosessin synnyttämä jäte lajitellaan ja kierrätetään asianmukaisesti. Oman tuotantomme tuotteet ovat Avainlippu-merkittyjä.

Käytössämme on sähkötrukki ja aina mahdollisuuksien mukaan sähkökäyttöiset työkalut. Varaosasaatavuus tuotteillemme on kattava, mikä mahdollistaa tuotteiden korjaamisen. Huolto- ja kunnossapitopalvelumme avulla voidaan ennakoida huolto- ja korjaustarpeita, mikä pidentää tuotteiden elinkaarta.

Toimistomme ovat paperittomia ja käytämme sähköisiä tiedonsiirto- ja pilvipalveluita. Henkilökunnan töihin liittyvä matkustaminen tapahtuu pääosin kimppakyydein tai julkisilla kulkuneuvoilla, ja työskentelemme osittain myös etänä.

Sosiaalinen vastuullisuus

Puuhan arvoihin kuuluva turva liittyy erityisesti turvallisiin työoloihin. Suoritamme säännöllisesti tekniseen työturvallisuuteen liittyviä tarkastuksia sekä laitteiden huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Kiinnitämme huomiota työergonomiaan ja tarjoamme asianmukaisen työterveyshuollon työntekijöillemme. Haluamme jokaisen tuntevan olonsa yhdenvertaiseksi taustasta tai työtehtävästä riippumatta ja näin kannustaa avoimeen ja jokaista kunnioittavaan viestintään. Puuhalle on tärkeää työllistää vuosittain myös kausityöntekijöitä paikallisesti.

Ydintehtävämme on kannustaa kaikkia lisäämään liikuntaa jokapäiväiseen elämäänsä. Näin haluamme vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti niin psyykkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Ulkoleikki- ja liikuntapaikkojen luominen mahdollistaa liikunnan harrastamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen yhdenvertaisesti kaikille. Tuotevalikoimamme sisältää myös useita esteettömiä tuotteita.

Puuhan ja asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien välinen toiminta perustuu aina luottamukseen ja avoimuuteen. Vastuullisen toimintatapamme perustana ovat tarkoin määritelty tilaus-toimitusketju, kirjalliset sopimukset ja jatkuvat kehitystoimenpiteet varmistaaksemme onnistuneet lopputulokset.

Taloudellinen vastuullisuus

Puuhalla on ISO 9001 -laatusertifikaatti, joka käsittää niin myynnin, tuotannon, palveluliiketoiminnan kuin hallinnon osastot. Noudatamme vastuullista hallintotapaa yrityksen jokaisella osa-alueella. Hallinto on vahvasti sitoutunut Puuhan arvoihin sekä vastuullisen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Puuha ei hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa. Kotimaisena yrityksenä maksamme verot Suomeen.

Puuhan hiilijalanjälki

Puuhan hiilijalanjälki on 1347 t CO2e, josta 85 % muodostuu ulkomailta tuotavista niin sanotuista välitystuotteista. Lukua nostavat pitkät kuljetusmatkat, mistä voidaan päätellä oman kotimaisen tuotantomme tuottavan varsin vähän päästöjä. Toiseksi merkittävin päästöjä tuottava osio on kotimainen logistiikka sekä toimisto- ja tuotantotilojen lämmityskustannukset. Muiden jäljelle jäävien päästöjen osuus on alle 2 %. Hiilijalanjälkilaskennassa on huomioitu kaikki kolme kategoriaa (scope 1-3).

Hiilijalanjälkilaskennan suoritti Nordic Offset Oy.

Sivukartta