0
Tarjouskori
Korissa ei ole yhtään tuotetta
Jatka selailua

lokakuu 05, 2023

Kestävää kehitystä askel kerrallaan

Vastuullisuus käsittää kolme osa-aluetta, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden sekä ympäristövastuun. Puuhan toiminnan kestävä kehitys perustuu näihin kaikkiin kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Jokaista osa-aluetta kehitetään systemaattisesti ja tavoitteellisesti askel kerrallaan, toisinaan harppauksinkin.

Kannattavuutta hakeva yritys ei voi enää sivuuttaa ympäristöasioita ja niiden kehittämistä kestävämpään suuntaan. Halusimme olla alallamme edelläkävijä, ja selvitimme hiilijalanjälkemme vuoden alussa. Laskenta pohjautuu vuoden 2022 toimintaan käsittäen kaikki kolme kategoriaa:
scope 1: suorat päästöt, kuten ajoneuvojen ja koneiden polttoainepäästöt
scope 2: epäsuorat päästöt, kuten toimitilojen sähkö ja lämmitys
scope 3: muut toiminnasta aiheutuvat päästöt, kuten matkustaminen, logistiikka ja jätteet

Puuhan hiilijalanjälki on 1347 t CO2e. Suurin osa päästöistä muodostuu tuotteiden logistiikasta ja erityisesti ulkomailta tuotavien tuotteiden rahdista. Kotimainen lähituotanto on siis ulkoleikki- ja liikuntavälineidenkin kohdalla vastuullinen valinta, mutta vastataksemme erilaisiin tarpeisiin teemme yhteistyötä tarkoin valikoitujen, vastuullisesti toimivien ja kestäviä ja laadukkaita tuotteita valmistavien ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa. Vastuullisuus on kokonaisuuksien tarkastelua ja hallintaa.

Hiilijalanjälkilaskennan yhteydessä käyttöömme kehitettiin myös laskuri, jolla voimme laskea oman tuotantomme tuotteiden hiilijalanjäljen. Esimerkiksi kolmen hiekkalaatikon valmistus vastaa yhden älypuhelimen valmistusta ja neljä ulkopöytää yhden pyykinpesukoneen valmistusta hiilijalanjälkeä tarkasteltaessa. Tuotteissa käyttämämme materiaalit ovat kestäviä ja kierrätettävissä sekä monelta osin kotimaisia. Tuotantotiloissa puolestaan olemme panostaneet pakkausmateriaalien kierrättämiseen pahvi- ja muovipaalaimien avulla vähentäen näin jätekeräyssykliä. Jätemäärää voimme puolestaan seurata sähköisestä jätehuollon järjestelmästä. Konkretiaa ja erikokoisia edistysaskelia kohti entistä parempia ratkaisuja.

Puuha voi omalla toiminnallaan ja yhteistyössä eri tahojen kanssa kehittää ympäristöä viihtyisämmäksi, leikkiin ja liikuntaan kannustavammaksi ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa tukevammaksi. Yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen ja ulkona harrastamiseen tuottavat positiivisia kerrannaisvaikutuksia kuten terveyttä ja uusia ystävyyssuhteita. Aidolla yhteistyöllä kumppani- ja asiakasverkostomme kanssa saadaan aikaan paljon hyvää.

Kestävä kehitys ja yrityksen vastuullisuuden kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, uusien toimintatapojen omaksumista ja henkilöstöön panostamista, mutta myös laaja-alaista tietotaitoa ja kokonaisuuksien ymmärrystä erityisesti julkisen sektorin toimijoilta ja päättäjiltä. Hankintojen ohjatessa yritysten toimintaa, hankinnoista päättävät tahot ovat avainasemassa vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Avoin ja monipuolinen keskustelu aiheesta lisää ymmärrystä ja tukee näin vastuullisten ratkaisujen tekemistä.

Lue lisää vastuullisuudestamme.

Sivukartta