0
Tarjouskori
Korissa ei ole yhtään tuotetta
Jatka selailua

syyskuu 11, 2023

Leikin ja liikunnan ilo kuuluu kaikille

Esteettömyys on ajattelutapa, ei erityisjärjestely. Näin toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Esteettömyydellä tarkoitetaan yhdenvertaista mahdollisuutta leikkiin, kaverisuhteisiin, koulunkäyntiin ja vapaa-ajan harrastuksiin. Esteettömyys lisää omatoimisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen toimintaan.

Leikki- ja liikuntapaikoilla esteettömyys tarkoittaa helppokulkuisuutta ja turvallisuutta. Kulkuväylien on oltava riittävän leveät ja turva-alustamateriaalin palveltava myös pyörätuolilla liikkuvia tai muuta apuvälinettä käyttäviä. Liikuntaesteinen henkilö voi olla myös lasta leikkipaikalla valvova vanhempi tai penkille levähtämään pysähtynyt ohikulkija. Levähdyspaikat ovatkin olennainen osa myös esteettömän ulkoilupaikan suunnittelua.

Pyörätuolia käyttäville on suunniteltu erityisiä leikkivälineitä, joita käyttääkseen pyörätuolista ei tarvitse nousta. Leikkivälineissä on tällöin huomioitu mitoitus, mahdollisuus kulkea luiskaa pitkin ja aktivoivien elementtien sijoittelu korkeutta ajatellen. Esteettömyys liittyy kuitenkin myös esimerkiksi näkövammaisten ihmisten liikkumiseen. Selkeillä väri- ja materiaalikontrasteilla voidaan selkiyttää alustan, välineiden ja korkeuksien erottumista toisistaan. Myös alueiden rajaaminen aidoin tai muulla keinoin lisää turvallisuutta jokaiselle käyttäjälle. Kasveja voidaan hyödyntää ulkoilualueilla lisäämään moniaistillisuutta, tuomaan näkösuojaa ja rajaamaan alueita. Kauniit istutukset ja vehreys toki myös lisäävät viihtyisyyttä.

Ulkokalusteissa esteettömyys tarkoittaa mm. kalusteiden etäisyyksien tai vaikkapa penkkien istuinkorkeuden huomioimista käyttäjänäkökulmasta. Esteetön pöytä ei ulkonäöllisesti erotu tavallisesta pöydästä, mutta mahdollistaa käytön myös pyörätuolilla liikkuvalle. Penkkien ylimääräinen kädensija auttaa penkille istuutumisessa sekä siitä ylös nousemisessa.

Puuha tekee yhteistyötä Invalidiliiton omistaman vammaispalveluyritys Validia Oy:n kanssa uuden esteettömän ulkokuntoilulaitesarjan suunnitteluun liittyen. Validialla on ammattitaidon ja kokemuksen myötä laaja asiantuntemus eri-ikäisten vammaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Laitesarja täydentää Puuhan jo olemassa olevaa liikunta- ja leikkivälinevalikoimaa lisäten yhdenvertaisten ulkoilupaikkojen varustelumahdollisuuksia.

Tutustu esteettömiin tuotteisiimme. Valikoimamme täydentyy jatkuvasti, joten olethan yhteydessä, mikäli herää kysymyksiä tai etsit tietynlaista tuotetta.

Lue lisää aiheesta Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n julkaisusta 3/2023.

Sivukartta